offline icon
You're Browsing Offline - Some functionality will be limited.
 

Din väska är tom. Låt oss göra något åt det

sub totala

Totalt

Kostnadsfri leverans inom Storbritannien, Europa och Nordamerika.

Kassa

Allmänna villkor

Telefonservice för webbplatsen +44 333 3212222

VEM ÄR SUPERDRY?

Vi är Supergroup Internet Limited. Vi driver webbplatsen superdrystore.se ("webbplatsen") och när du köper en produkt på webbplatsen ("produkt"), köper du den av oss.

Vårt företag är registrerat i England och Wales med företagsnummer 07139044. Vårt registrerade kontor är beläget på adressen Unit 60, The Runnings, Cheltenham, Gloucestershire GL51 9NW, Storbritannien. Vårt momsregisternummer är GB974823775.

Om du behöver kontakta oss hittar du en lista över olika sätt att nå oss på sidan Kontakta oss.

ORSAKEN TILL DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Vi har villkor och bestämmelser ("villkor") av flera olika skäl:

 • de innehåller regler som gäller för din användning av webbplatsen, inklusive material som du eventuellt laddar upp på bloggen samt i recensioner,
 • de anger de regler som gäller för köp av produkter, och
 • de innehåller information som vi måste meddela dig, till exempel angående dina rättigheter som konsument.

Om du använder webbplatsen, köper en produkt eller laddar upp material på webbplatsen, bekräftar du att du godkänner de villkor som gäller vid den tidpunkten. De är juridiskt bindande för både dig och oss.

Läs därför igenom dem och klicka här om du vill skriva ut och spara dem. Den senaste uppdateringen av villkoren gjordes 9 jun 2014. Kontakta oss om du har frågor om villkoren.

Villkoren går hand i hand med vissa andra dokument som innehåller annan viktig information:

 • vår sekretesspolicy, där vi berättar vilken information vi samlar in om dig och hur vi använder och yppar den ("sekretesspolicy"),
 • vår leveranspolicy, där vi berättar om olika leveransmöjligheter för produkterna samt om eventuella begränsningar angående var vi kan leverera eller ytterligare avgifter ("leveranspolicy") och
 • vår policy för varuretur, där vi berättar hur man under vissa omständigheter kan returnera produkter, inklusive om du ångrar dig i enlighet med dina rättigheter som konsument ("policy för varuretur").

BESTÄLLA PRODUKTER FRÅN OSS: SÅ FUNGERAR KONTRAKTET

När vi säljer en produkt till dig ingår vi, liksom för alla andra köp, ett kontrakt för försäljningen. Det här avsnittet i villkoren beskriver hur det fungerar.

Enbart personer över 18 års ålder som inte är under förmyndarskap får göra beställningar.

Din produktbeställning på webbplatsen utgör ett erbjudande om att köpa produkten av oss. Alla beställningar måste godkännas av oss och vi meddelar dig om godkännande genom att skicka en beställningsbekräftelse med e-post, där vi listar de produkter du har bett om att få köpa, samt beräknat leveransdatum. Notera dock att vårt godkännande av beställningen görs med förbehåll för eventuell felaktig prissättning och tillgänglighet i lager.

Din produktbeställning på webbplatsen utgör ett erbjudande om att köpa produkten av oss. Alla beställningar måste godkännas av oss och vi meddelar dig om godkännande genom att skicka en beställningsbekräftelse med e-post, där vi listar de produkter du har bett om att få köpa, samt beräknat leveransdatum. Notera dock att vårt godkännande av beställningen görs med förbehåll för eventuell felaktig prissättning och tillgänglighet i lager.

PRIS OCH BETALNING

Produktens gällande pris är det som anges på vår webbplats vid ifrågavarande tidpunkt, förutom om det rör sig om ett tydligt fel. Priserna inkluderar moms men exkluderar leveranskostnader. Dessa läggs till det totala utestående beloppet. Se leveranspolicyn om du vill ha mer information om detta.

Webbplatsen har ett stort antal produkter och det är alltid möjligt att en del av produkterna på webbplatsen, trots att vi gör vårt bästa för att undvika detta, har fel pris. Vi verifierar vanligen priserna som en del av processen när vi skickar produkterna så att om produktens pris är lägre än vi angett, debiterar vi det lägre priset när vi skickar produkten till dig. Om produktens riktiga pris är högre än vad som anges på webbplatsen kontaktar vi dig för att antingen fråga om du vill fortsätta med beställningen till korrekt pris, eller för att meddela att vi har avbeställt produkten (vid avbeställning måste du göra en ny beställning om du fortfarande vill köpa produkten).

Vi accepterar de betalningssätt som anges här.

Om du gör en beställning på webbplatsen bekräftar du att de betalningsuppgifter du angett är giltiga och att full betalning kommer att ske när vi godkänner och hanterar din beställning.

TILLGÄNGLIGHET OCH LEVERANS AV PRODUKTER

Leveransdatumen är uppskattningar och ingen garanti ges för dem. Om produkten finns i lager strävar vi efter att skicka produkter som beställts före kl. 19.30 under samma arbetsdag.

Vi försöker alltid att uppfylla gjorda beställningar, men vår enda skyldighet gentemot dig om produkten inte längre är tillgänglig eller om vi av någon anledning inte kan leverera en viss produkt, är att se till att vi inte debiterar dig för produkten.

Vår standardleverans är kostnadsfri. Om du väljer expressleverans tillkommer leveransavgift. Det är även möjligt att vi inte kan leverera till vissa platser. Om du vill veta mer om leveransalternativen, priserna och begränsningarna läser du vår leveranspolicy.

JAG HAR ÅNGRAT MIG ANGÅENDE BESTÄLLNINGEN – JAG VILL RETURNERA EN PRODUKT OCH FÅ PENGARNA TILLBAKA

Enligt distansavtalslagen har du 14 dagar på dig efter att du mottagit vissa produkter att berätta för återförsäljaren att du har ångrat dig och vill returnera produkten. Vi anser i själva verket att detta inte är tillräckligt, så vi ger dig 28 dagar efter att du mottagit produkten. Om du har beställt flera produkter och någon av dem anländer separat, räknas tiden från det datum då du fick den sista produkten.

Din ånger- och returrätt gäller endast för vissa produktkategorier. Det betyder att du inte kan ångra dig och returnera dessa produkter:

 • produkter som är anpassade för dig, inklusive skräddarsydda varor eller varor som du har ändrat,
 • produkter som till sin natur är sådana att du inte kan returnera dem (t.ex. använda, öppnade eller oförseglade baddräkter eller underkläder).

Om du ångrar dig måste du returnera produkten till oss. Tills du har beslutat huruvida du tänker skicka tillbaka produkten till oss måste du komma ihåg att distansavtalslagen ålägger dig att ta god hand om produkten.

Det betyder inte att du inte får prova produkten eller inspektera den för att se om den passar för dig. Vi begär bara att du tar lika god hand om produkterna som om du vore i någon av våra butiker. Så försök behålla etiketter på produkterna, ta inte bort hygienfilmer eller klistermärken och håll originalförpackningen i så gott skick som möjligt.

Du ansvarar själv för kostnaderna om du skickar tillbaka en produkt efter att du ändrat dig. Om vi inte får tillbaka produkten kan vi organisera hämtning av produkten hos dig, på din bekostnad. Om du inte skickar tillbaka produkten eller om du inte har tagit god hand om den och vi får tillbaka den i skadat skick, kan vi kräva ersättning av dig för förlusten/skadan.

Fullständiga uppgifter om varuretur finns i vår policy för varuretur.

Om du vill meddela att du ändrat dig och vill avbeställa skickar du e-post till care@superdry.com. Behåll en kopia av den avbeställning du gör med e-post. När du har skickat e-post till oss följer du instruktionerna om hur du returnerar produkten till oss som finns i policyn för varuretur.

Vi gör återbetalning, inklusive kostnaderna för leverans av produkten till dig, inom 14 dagar efter att vi antingen har fått bevis på att produkterna har skickats eller det datum då vi mottagit produkterna, beroende på vilket som infaller tidigare.

Återbetalningar görs med samma betalningssätt som användes för beställningen. Om du vill byta produkten eller produkterna i stället för att få återbetalning läser du avsnittet nedan.

JAG GILLAR DEN PRODUKT JAG BESTÄLLT – MEN JAG VILL HA EN ANNAN STORLEK/FÄRG

Om du vill byta produkten mot en annan storlek eller färg måste du meddela oss inom 28 dagar efter att du mottagit produkten. Följ det som sägs i avsnittet ovan om avbeställning och meddela oss i samband med avbeställningen om att du vill byta varan och inte få återbetalning.

Vi meddelar dig ifall den storlek/färg du begärt inte finns tillgänglig och betalar i stället tillbaka dina pengar.

PROBLEM MED BESTÄLLNINGEN

Det är viktigt att du noggrant följer alla produkters instruktioner för användning och skötsel.

För klädesplagg är det viktigt att följa exakt de tvättanvisningar som är angivna på etiketten. Varje plagg genomgår noggranna tvättest och kvalitetskontroller för varje produktionsparti innan det lämnar tillverkarens lokaler. För accessoarer är det viktigt att följa tillverkarens eventuella instruktioner och begränsningar vad beträffar användning.

Du ansvarar för att sköta om den köpta produkten på ett rimligt sätt. Vi har inga skyldigheter gentemot dig om problemet med produkten beror på att du har använt eller skött den på fel sätt.

Vi förstår ändå också att saker ibland kan gå fel. Om det föreligger problem med produkten kontaktar du helt enkelt oss enligt vad som anges nedan så försöker vi hjälpa dig.

”Det är fel på produkten”

Om du anser att det är något fel på produkten kontaktar du kundtjänstteamet på telefon +44(0) 333 3212222 eller skickar e-post till care@superdry.com. Teamet ger dig anvisningar om vad du bör göra. Ge så många detaljer som möjligt om felet.

”Jag har fått fel produkt”

Om du fick fel produkt kontaktar du kundtjänstteamet på care@superdry.com. Vi ger dig anvisningar om hur du kan returnera produkten. Ge så många detaljer som möjligt om den felaktiga produkten.

”En produkt jag beställt saknas”

Ibland skickar vi inte allt du beställt på samma gång, så kontrollera på packsedeln och i e-postmeddelandet du fått om att produkterna skickats om det är så att några av dina varor kommer att anlända separat.

Om det står på packsedeln att du borde ha fått en vara som inte finns i paketet kontaktar du kundtjänstteamet på care@superdry.com så försöker de att åtgärda misstaget så snart som möjligt.

VÅRA SKYLDIGHETER GENTEMOT DIG

Vi har förberett materialet för webbplatsen ytterst noggrant. Materialet på webbplatsen visas dock utan garantier, villkor eller utfästelser vad beträffar dess riktighet eller lämplighet för något visst ändamål. Om du upptäcker ett problem får du gärna meddela oss så försöker vi åtgärda det.

Vid behov kan vi tillfälligt stänga av åtkomsten till webbplatsen för att utföra rutin- eller oförutsett arbete. Vi ansvarar inte för att webbplatsen av någon anledning inte är tillgänglig. Vi ansvarar inte för eventuella misstag eller utelämnanden eller för tekniska problem du eventuellt upplever, och inte heller för att du använder materialet som finns på vår webbplats, andra webbplatser som är länkade till den eller material som publicerats på den.

Om vi bryter mot villkoren är vi endast ansvariga för eventuella förluster som du åsamkas på grund av detta, och i den mån som förlusterna är en förutsägbar konsekvens för både dig och oss då du beställer ifrågavarande produkt eller då du annars använder webbplatsen.

Vårt totala ansvar gentemot dig i samband med en produktbeställning du gör, är begränsat till det belopp du betalat för produkten.

Dessa begränsningar och undantag inverkar inte på dina lagstadgade rättigheter och gäller enbart i den mån som gällande lag tillåter. Inget av det som sägs i villkoren begränsar vårt skadeståndsansvar för personskador eller dödsfall som orsakats av vårdslöshet från vår sida.

Eftersom vi endast säljer produkter för personligt bruk omfattar vårt ansvar gentemot dig aldrig några affärsförluster, till exempel förlust av data, förlorad vinst, förlorad försäljning eller avbrott i verksamheten.

DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Immateriell egendom

superdry” är ett registrerat varumärke som ägs av DKH Retail Limited (som bedriver handel under namnet Laundry Athletics), en medlem av vår koncern. Medlemmarna i koncernen äger eller innehar licens för varje varumärke och för alla andra märken, handelsnamn, märkesnamn, affärsnamn, illustrationer, bilder, logotyper, registrerade och oregistrerade designs, copyright-rättigheter och andra immateriella rättigheter som visas på webbplatsen.

Du har licens att använda materialet på webbplatsen endast inom mycket begränsade ramar, alltså enbart för att använda webbplatsen i avsett syfte och i enlighet med villkoren samt för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk. Varken mer eller mindre! Du får inte på något annat sätt kopiera, reproducera, på nytt publicera, hämta, skicka, sända, eller på annat sätt använda några delar av webbplatsen eller göra dem offentligt tillgängliga.

När du skickar in recensioner eller publicerar något på vår blogg ska det vara lagligt, vänligt och icke-stötande!

Reglerna

Du kan lägga till innehåll på vissa sidor i webbplatsen. Vi vill att alla som använder webbplatsen har en bra upplevelse, så du lovar att innehållet (“innehåll”) inte

 • innehåller material som är ärekränkande, obscent, stötande, hatiskt eller provocerande,
 • puffar för sexuellt explicit material, våld eller diskriminering på bas av ras, kön, religion, medborgarskap, handikapp, sexuell orientering eller ålder,
 • inkräktar på någon annans copyright, databasrättigheter eller varumärken eller andra immateriella rättigheter,
 • är hotande eller missbrukar eller inkräktar på någon annans privatliv, eller orsakar förtret, besvär eller onödig ängslan eller troligtvis är trakasserande, förargligt, besvärande, oroande eller irriterande för någon annan,
 • används för att imitera någon annan eller för att felaktigt ange din identitet eller ditt samband med någon annan, eller för att ge intryck av att det kommer från oss om så inte är fallet, eller
 • används för att sända eller införskaffa sändning av oombedda eller icke-auktoriserade annonser eller säljfrämjande material.

Vem äger det publicerade innehållet?

När du skickar in innehåll ger du oss (och vår koncern) en ständig, royaltyfri, icke-exklusiv, oåterkallelig licens att reproducera, ändra, översätta, tillgängliggöra och distribuera hela eller delar av innehållet samt att licensiera det till andra i vilken form som helst, inklusive i marknadsföringssyfte i vårt eget material och i sociala media.

Dina skyldigheter

Du ansvarar för eventuella förluster, kostnader och utgifter som vi rimligen åsamkas, eventuellt skadestånd som domstol ålägger oss samt för eventuella belopp vi betalat som följd av en uppgörelse på grund av

 • att en tredje part hävdat att ditt innehåll är ärekränkande, stötande eller kränkande eller till sin natur är obscent eller pornografiskt, eller att innehållet är olagligt eller bryter mot gällande lag, regel eller praxis,
 • att en tredje part hävdat att ditt innehåll inkräktar på dennes copyright eller andra immateriella rättigheter, och
 • att en tredje part hävdat att ditt innehåll bryter mot eventuella sekretessåtaganden eller rätt till privatliv.

Borttagande av innehåll

Vi förbehåller oss rätten att vägra publicera innehåll på webbplatsen eller att ta bort innehåll som redan har publicerats på webbplatsen, även om vi inte aktivt modererar publicerat innehåll.

Du får inte försöka att på nytt publicera innehåll som vi vägrat publicera på webbplatsen eller som vi tidigare har tagit bort från webbplatsen.

VIRUS, HACKING, SKRAPNING

Du får inte missbruka webbplatsen genom att avsiktligt introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber, keyloggers, spionprogram, annonsprogram eller annat skadligt eller teknologiskt farligt material. Du får inte försöka få oauktoriserad åtkomst till webbplatsen, den server där webbplatsen lagras eller till andra servrar, datorer eller databaser som är anknutna till webbplatsen. Du får inte attackera webbplatsen genom denial-of-service-attacker eller distribuerade denial-of-service-attacker.

Om du bryter mot den här bestämmelsen är det möjligt att du gör dig skyldig till brott enligt brottsbalken. Vi rapporterar sådana brott till relevanta brottsbekämpande myndigheter och samarbetar med myndigheterna genom att lämna ut din identitet till dem. I händelse av sådant brott upphör din rätt att använda webbplatsen omedelbart.

Dessutom tillåter vi uttryckligen inte att datainsamlingsteknologi "skrapar" webbplatsen, oavsett anledning.

ALLMÄNT

Tredjepartstjänster

Vi kan tidvis tillhandahålla vissa tjänster från tredje parter på webbplatsen. Om du vill få åtkomst till de här tjänsterna måste du registrera dig hos vederbörande tredje part och vara i direkt kontakt med den.

Vi har ingen kontroll över innehållet på tredje parts webbplats eller över hur dessa tjänster presterar. Därmed använder du dessa tjänster på egen risk och vi tar inte på oss något ansvar för dem eller för eventuella förluster eller skador som uppstår av att du använder dem.

Händelser utanför vår kontroll

Vi bär inget ansvar om vi inte uppfyller våra skyldigheter gentemot dig eller om vi uppfyller dem försenat, om detta beror på händelser som sker utom vår rimliga kontroll, inklusive naturkatastrofer, bränder, översvämningar, allvarliga väderfenomen, explosioner, krig, terrorism, arbetskonflikter eller lokala eller centrala eller andra myndigheters åtgärder.

Möjlighet att avskilja

Om något villkor eller någon bestämmelse häri anses vara ogiltig förblir de kvarstående villkoren och bestämmelserna i kraft i den mån som lagen tillåter.

Hela avtalet

Villkoren utgör hela avtalet mellan oss och dig i samband med tillhandahållandet av produkter och/eller ditt användande av webbplatsen. Inga ytterligare villkor som du på något sätt begär eller meddelar oss ingår i kontraktet, oavsett om någon av våra medarbetare har godkänt dem.

Vår rätt att ändra villkoren

Det är möjligt att vi då och då reviderar och gör tillägg i villkoren. Du är bunden av de villkor och bestämmelser som är i kraft då du beställer produkter från oss eller använder webbplatsen.

Rätt och rättsbefogenhet

Villkoren lyder under engelsk lag. Vi försöker lösa eventuella tvister på ett snabbt och effektivt sätt. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar en tvist och vill väcka talan vid domstol, måste du göra det i England, Skottland, Wales eller Nordirland. Om du inte är bosatt i Storbritannien men ändå inom EU kan domstolsförhandlingarna äga rum i det land där du är bosatt.

KLAGOMÅLSPOLICY

Klagomålspolicy

Om du har haft problem med något som du köpt från oss online och inte är nöjd med hur problemet lösts kan du skicka tvisten för en alternativ tvistlösning online om du klickar här:returpolicy. Om du inte tycker om det bemötande du fått, eller inte tycker om något annat som du upplevt hos Superdry, kan du kontakta Kundtjänst direkt via telefon på +44 333 321 22 22 eller via e-post på care@superdry.com.

När Kundtjänst har fått ditt klagomål bekräftar vi det via e-post inom 24 arbetstimmar. Om vi får ditt klagomål kl. 17 på en fredag får du alltså en bekräftelse att vi emottagit det före kl. 17 följande måndag.

Om ditt problem är enkelt att lösa kontaktar vi dig med lösningen inom 72 arbetstimmar efter att vi emottagit din första e-post.

Om du inte känner att klagomålet har fått en fullständig lösning när du fått det slutgiltiga svaret från Kundtjänst ska du berätta det för dem. Då vidarebefordrar de ärendet till vårt klagomålsteam. Klagomålsteamet tar itu med klagomålet i enlighet med de tidsramar som nämnts ovan.

Om du har haft problem med något som du köpt från oss online och inte är nöjd med hur problemet lösts kan du skicka tvisten för en alternativ tvistlösning online om du klickar här:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

REA – upp till 50 % rabatt

Kampanjperiod: 20:00 GMT 22 december 2021 till 23:59 GMT 31 januari 2022 (inklusive) så länge lagret räcker. Upp till 50 % rabatt på valda kollektioner. Finns online på www.superdrystore.se. Kan inte kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. Endast i hushållsmängder. Återbetalningar kommer att ta hänsyn till det rabatterade beloppet. Superdry förbehåller sig rätten att återkalla ändringen av dessa villkor med rimlig varsel. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument.

Överst på sidan

Håll koll

Få exklusiv tillgång till kampanjer, samarbeten, nya produkter och reor